Gạch chữ U Viglacera

Các khu vực ứng dụng

  • Bổ trụ cho tường giao nhau
  • Bổ trụ cho tường AAC
  • Bổ trụ cho tường chữ T
  • Bổ trụ cho tường vuông góc
  • Bổ trụ khung cửa kết hợp Panel Lanhto
  • Bổ trụ khung cửa

Ưu đãi đặc quyền cho bạn: