Xưởng tập kết sản phẩm tại Ân Thi – Hưng Yên

Địa chỉ: Thị trấn Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Hình ảnh dự án