Quán cafe chị Lê – Thành phố Hưng Yên

Địa chỉ: Phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên

Hình ảnh dự án